Mutante

Oro Negro

Info

Redesign of Logo to Oro Negro, Vintage Shop.


ORO NEGRO

Redesign of identity to ORO NEGRO, Vintage shop.

Deseño: Mutante / Desenvolvemento: Óscar Otero